• slider img 1 slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

 

Strona w budowie

 

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

administrator włącz .

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

3. W punkcie recepcyjnym:

  • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
  • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
  • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

  

Інформація для біженців з України

 1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.

2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

3. У рецепційному центрі:

  • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
  • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
  • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

(czytaj więcej)/(читати більше)

Drukuj

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zaprasza mieszkańców Gminy Brzeg do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

 poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia. Realizacja zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej wybranej w drodze konkursu ofert o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Zajęcia będą odbywać się na terenie gminy Brzeg w obiekcie dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Programem zostanie objętych 30 osób z terenu Brzegu w tym: 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  293 760,00 złŚrodki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r., pochodzą w 100% ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,

49-300 Brzeg  ul. Chrobrego 32a.

•             osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek- piątek 7.15- 15.15);

•             poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej; 

•             za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Linki:

Plakat Programu OW

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa"–edycja 2022

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

KLAUZULA INFORMACYJNA- udział w programie OW 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO OW 2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”

Drukuj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  400 146,00 zł. 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Brzegu, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

·        przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);

·         korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;

·         zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;

·         nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 do której należy dołączyć:

·        kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,

 ·         kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"–edycja 2022,

 ·         zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,

49-300 Brzeg  ul. Chrobrego 32a.

·         osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek- piątek 7.15- 15.15);

·         poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 15 osób niepełnosprawnych w tym:

·         12 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym,

·         3 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

 

 

Linki:

Plakat Programu AO

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"–edycja 2022

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA- udział w programie 

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO 

 

 


Zarządzenie Nr 11/2022 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25.05.2022 r. w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Drukuj

Oferta nr 1/2022: KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

administrator włącz .

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZEGU

 49-300 Brzeg, ul. Bolesława Chrobrego 32 A

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU –

 KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

 (nazwa stanowiska pracy)

 Oferta nr 1/2022

Oferta w formacie pdf

http://www.bip.mops-brzeg.pl/index.php?id=242&p=22

 

Aktualizacja: Wyniki konkursu w formacie pdf

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

 

Osoba powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnień jak i współuzależnienia.

 Do głównych zadań terapeuty uzależnień należeć będzie;

·         Udzielanie wsparcia osobom dorosłym, młodzieży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej uzależnieniem.

·         Dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej specjalistycznej pomocy.

·         Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia.

·         Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.

·         Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

·         Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

·         Prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad i konsultacji.

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od II-XII 2022 rok

w wymiarze 7 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

 

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

 

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A do  dnia 31.01.2022 roku

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje dwóch osób celem świadczenia usługi w formie;

·         prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej oraz 

·         grupy  korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W/w powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie z pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy domowej np.;

- ukończone Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia

- studium pomocy ofiarom przemocy

- studium pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

- ukończony kurs uprawiający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody DULUTH

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od II-XII 2022 rok

w wymiarze 6-8 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

 

CV oraz dokumenty potwierdzające należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29a do 20.01.2022r. 

 

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Ogłoszenie o wyborze

najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2022 r.", został wybrany następujący Wykonawca:

 

Pan Andrzej Brzeziński

Usługi Pogrzebowe „KOMUS”,

ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg.

 

Uzasadnienie wyboru:

 Powyższa oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, która została złożona i tym samym uzyskała 100 pkt na podstawie kryterium cena określonym w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej. Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla