• slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Świetlica podwórkowa


Jesteśmy najweselszą świetlicą w Brzegu! Razem uczymy się i bawimy! Z nami Dzieci: rozwijają wyobraźnie i kreatywność i uczą się codziennie czegoś nowego!

Przejdź do strony →

Drukuj

Rusza jedyny w Brzegu „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej”

administrator włącz .

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM podpisało umowę z Bankiem Żywności w  Opolu, dzięki której najbardziej potrzebujące osoby i całe rodziny otrzymają pomoc żywieniową – niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.


 Prezes BSSM Robert Hejman podkreśla, iż pomimo wielu trudności w dostosowaniu się do wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, udało się spełnić restrykcyjne wymogi.

 – Musieliśmy pozyskać i przystosować pomieszczenia magazynowe, w których przechowujemy artykuły spożywcze. Zorganizowaliśmy transport i logistykę związaną z załadunkiem i rozładunkiem produktów żywnościowych – wyjaśnia Robert Hejman. – Dzięki pomocy wielu wolontariuszy, pracowników naszego stowarzyszenia, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ludzi dobrej woli z CARITAS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz brzeskich władz lokalnych – daliśmy radę!  – dodaje prezes BSSM w Brzegu.

 Osoby i rodziny uprawnione do otrzymania paczki, zostały poinformowane o szczegółach akcji. Wolontariusze Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w Brzegu przy ul. 1 Maja 2 (wejście od podwórza), wydają żywność we wtorki i czwartki od godziny 10.30 do 14.00. Działania w ramach programu żywieniowego potrwają do 28 kwietnia 2016 roku. Ale to nie koniec, bo prawdopodobnie już od czerwca ruszy (na nowych zasadach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na lata 2016 – 2017.

 Organizatorzy tegorocznej akcji charytatywnej zapowiadają, że są już na zaawansowanym etapie przygotowań do wzięcia udziału w POPŻ 2016 – 2017.

 Tym razem zwiększymy liczbę osób zaopatrywanych w żywność do granic naszych możliwości logistycznych. Borykamy się z wieloma przeciwnościami jako stowarzyszenie, pomimo tego pragniemy nieść pomoc drugiemu człowiekowi w tak trudnych czasach w jakich przyszło nam żyć – deklarują koordynatorzy programu żywnościowego.

 Każdy, kto chciałby wesprzeć działalność charytatywną może przekazywać dowolne wpłaty na konto stowarzyszenia:
43 9585 0007 0120 0120 1668 0001  Bank Spółdzielczy w Oławie
lub  w kasie Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w Brzegu przy ul. 1 Maja 2

 Źródło: Brzeg24.pl

Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu w porozumieniu z Stowarzyszeniem Chorych na SM ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program ten będzie polegał na dostarczaniu najuboższym osobom i rodzinom pomocy żywnościowej w formie paczek.

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

Informacja w pdf

Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna

administrator włącz .

Nieodpłatna pomoc prawna. 4 punkty w powiecie brzeskim

Od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Kto może skorzystać, jaki zakres obejmuje i gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje. 


Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: (1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; lub (2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny; lub (3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; lub (4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego; lub (5) która nie ukończyła 26 lat; lub (6) która ukończyła 65 lat; lub (7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: (1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach; lub (2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; lub (3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym; lub (4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: (1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; (2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; (3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna nie podlega rejonizacji i zapisom (pomoc udzielana jest według kolejności zgłoszeń w danym dniu — z ważnych powodów osoba udzielająca pomocy może zmienić kolejność). Pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a telefony obsługiwane są w trakcie dyżurów przy braku interesantów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych: darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2594

Drukuj

600 paczek świątecznych od PCK

administrator włącz .

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Czas rodzinnych spotkań, obfitego stołu, miłych upominków. Jednak gdy rozejrzymy się wokół siebie dostrzegamy, że nie wszyscy mogą spędzić święta tak godnie i przyjemnie. Wiele jest wokół nas biedy, niedostatku, problemów materialnych i zdrowotnych.


Dla nich właśnie Polski Czerwony Krzyż, wykonując swój statutowy obowiązek niesienia pomocy wszystkim potrzebującym rozpoczął w dniu 17.12.2015r. wydawanie paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych, osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci z 36 szkół i przedszkoli z miasta i gminy Brzeg, Lewin Brzeski, Skarbimierz, Olszanka i Lubsza.

Przygotowano 600 paczek z czego 120 paczek dla rodzin wielodzietnych, 150 dla osób samotnych, 14 dla podopiecznych PCK. Do szkół z miasta i gmin sąsiednich przekazaliśmy 316 paczek, które dyrekcje szkół rozdzielą wśród dzieci i młodzieży.

Weryfikację osób zakwalifikowanych do otrzymania paczki przeprowadził Polski Czerwony Krzyż  we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu na podstawie podań beneficjentów. Do wszystkich paczek dołączono wykonane przez dzieci kartki świąteczne, które napłynęły na konkurs ogłoszony przez brzeski oddział PCK pod hasłem ,,Czerwonokrzyska Gwiazdka”.

Obdarowanie tak dużej liczby osób nie byłoby możliwe bez zaangażowania młodzieży ze szkolnych kół PCK w kweście ulicznej przeprowadzonej na początku grudnia, z której uzyskano dochód 7.293,99 zł oraz ofiarności brzeskiego społeczeństwa. Paczki dofinansowano również z kwoty uzyskanej z 1% podatku dochodowego przekazanego na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz darowizn od firm i osób fizycznych.

Wszystkim tym, którzy zechcą wesprzeć kolejne nasze akcje  proponujemy przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz  Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu nasz KRS: 0000225587 lub wpłacenie darowizny na konto PCK: 97 1160 2202 0000 0002 4989 7345.

Wszystkim ofiarodawcom jak i naszym podopiecznym życzymy na Święta Bożego Narodzenia i na nadchodzący Nowy Rok 2016 dużo zdrowia, radości, oraz dobroci od ludzi.

Zarząd Oddziału Rejonowego

PCK w Brzegu

Brzeg24.pl

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla