• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  400 146,00 zł. 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Brzegu, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

·        przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);

·         korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;

·         zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;

·         nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 do której należy dołączyć:

·        kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,

 ·         kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"–edycja 2022,

 ·         zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,

49-300 Brzeg  ul. Chrobrego 32a.

·         osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek- piątek 7.15- 15.15);

·         poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 15 osób niepełnosprawnych w tym:

·         12 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym,

·         3 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

 

 

Linki:

Plakat Programu AO

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"–edycja 2022

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA- udział w programie 

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO 

 

 


Zarządzenie Nr 11/2022 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25.05.2022 r. w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Drukuj

Oferta nr 1/2022: KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

administrator włącz .

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZEGU

 49-300 Brzeg, ul. Bolesława Chrobrego 32 A

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU –

 KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

 (nazwa stanowiska pracy)

 Oferta nr 1/2022

Oferta w formacie pdf

http://www.bip.mops-brzeg.pl/index.php?id=242&p=22

 

Aktualizacja: Wyniki konkursu w formacie pdf

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

 

Osoba powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnień jak i współuzależnienia.

 Do głównych zadań terapeuty uzależnień należeć będzie;

·         Udzielanie wsparcia osobom dorosłym, młodzieży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej uzależnieniem.

·         Dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej specjalistycznej pomocy.

·         Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia.

·         Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.

·         Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

·         Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

·         Prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad i konsultacji.

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od II-XII 2022 rok

w wymiarze 7 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

 

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

 

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A do  dnia 31.01.2022 roku

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje dwóch osób celem świadczenia usługi w formie;

·         prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej oraz 

·         grupy  korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W/w powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie z pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy domowej np.;

- ukończone Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie I i II stopnia

- studium pomocy ofiarom przemocy

- studium pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie

- ukończony kurs uprawiający do pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem metody DULUTH

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od II-XII 2022 rok

w wymiarze 6-8 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

 

CV oraz dokumenty potwierdzające należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29a do 20.01.2022r. 

 

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Ogłoszenie o wyborze

najkorzystniejszej propozycji cenowej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2022 r.", został wybrany następujący Wykonawca:

 

Pan Andrzej Brzeziński

Usługi Pogrzebowe „KOMUS”,

ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg.

 

Uzasadnienie wyboru:

 Powyższa oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, która została złożona i tym samym uzyskała 100 pkt na podstawie kryterium cena określonym w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej. Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

W DNIU 07 STYCZNIA 2022 r. (PIĄTEK)
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU, W TYM DZIENNY DOM POMOCY I PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ

 BĘDĄ NIECZYNNE

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 14/2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w zamian za święto 01 stycznia 2022 przypadające w sobotę.

Drukuj

Życzenia

administrator włącz .

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla