• slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Świetlica podwórkowa


Jesteśmy najweselszą świetlicą w Brzegu! Razem uczymy się i bawimy! Z nami Dzieci: rozwijają wyobraźnie i kreatywność i uczą się codziennie czegoś nowego!

Przejdź do strony →

Drukuj

Rusza jedyny w Brzegu „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej”

administrator włącz .

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM podpisało umowę z Bankiem Żywności w  Opolu, dzięki której najbardziej potrzebujące osoby i całe rodziny otrzymają pomoc żywieniową – niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.


 Prezes BSSM Robert Hejman podkreśla, iż pomimo wielu trudności w dostosowaniu się do wymogów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, udało się spełnić restrykcyjne wymogi.

 – Musieliśmy pozyskać i przystosować pomieszczenia magazynowe, w których przechowujemy artykuły spożywcze. Zorganizowaliśmy transport i logistykę związaną z załadunkiem i rozładunkiem produktów żywnościowych – wyjaśnia Robert Hejman. – Dzięki pomocy wielu wolontariuszy, pracowników naszego stowarzyszenia, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, ludzi dobrej woli z CARITAS, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz brzeskich władz lokalnych – daliśmy radę!  – dodaje prezes BSSM w Brzegu.

 Osoby i rodziny uprawnione do otrzymania paczki, zostały poinformowane o szczegółach akcji. Wolontariusze Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w Brzegu przy ul. 1 Maja 2 (wejście od podwórza), wydają żywność we wtorki i czwartki od godziny 10.30 do 14.00. Działania w ramach programu żywieniowego potrwają do 28 kwietnia 2016 roku. Ale to nie koniec, bo prawdopodobnie już od czerwca ruszy (na nowych zasadach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na lata 2016 – 2017.

 Organizatorzy tegorocznej akcji charytatywnej zapowiadają, że są już na zaawansowanym etapie przygotowań do wzięcia udziału w POPŻ 2016 – 2017.

 Tym razem zwiększymy liczbę osób zaopatrywanych w żywność do granic naszych możliwości logistycznych. Borykamy się z wieloma przeciwnościami jako stowarzyszenie, pomimo tego pragniemy nieść pomoc drugiemu człowiekowi w tak trudnych czasach w jakich przyszło nam żyć – deklarują koordynatorzy programu żywnościowego.

 Każdy, kto chciałby wesprzeć działalność charytatywną może przekazywać dowolne wpłaty na konto stowarzyszenia:
43 9585 0007 0120 0120 1668 0001  Bank Spółdzielczy w Oławie
lub  w kasie Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w Brzegu przy ul. 1 Maja 2

 Źródło: Brzeg24.pl

Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu w porozumieniu z Stowarzyszeniem Chorych na SM ponownie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program ten będzie polegał na dostarczaniu najuboższym osobom i rodzinom pomocy żywnościowej w formie paczek.

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU NA STANOWISKO: KIEROWNIK PUNKTU POMOCY KRYZYSOWEJ

Informacja w pdf

Drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna

administrator włącz .

Nieodpłatna pomoc prawna. 4 punkty w powiecie brzeskim

Od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Kto może skorzystać, jaki zakres obejmuje i gdzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje. 


Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: (1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; lub (2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny; lub (3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; lub (4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego; lub (5) która nie ukończyła 26 lat; lub (6) która ukończyła 65 lat; lub (7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: (1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach; lub (2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; lub (3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym; lub (4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: (1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; (2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; (3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?
Od 2016 r. w powiecie brzeskim działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna nie podlega rejonizacji i zapisom (pomoc udzielana jest według kolejności zgłoszeń w danym dniu — z ważnych powodów osoba udzielająca pomocy może zmienić kolejność). Pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a telefony obsługiwane są w trakcie dyżurów przy braku interesantów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych: darmowapomocprawna.ms.gov.pl lub http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2594

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla