• slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Świetlica podwórkowa


Jesteśmy najweselszą świetlicą w Brzegu! Razem uczymy się i bawimy! Z nami Dzieci: rozwijają wyobraźnie i kreatywność i uczą się codziennie czegoś nowego!

Przejdź do strony →

Drukuj

Święto Pracowanika Socjalnego

administrator włącz .

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Witkowskim przekazali życzenia pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej i personelowi Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

- Doceniam Państwa ciężką pracę, którą wykonujecie na co dzień na rzecz mieszkańców miasta. Odbywa się ona w różnych aspektach, nie tylko społecznym, ale także środowiskowym. Za Państwa zaangażowanie składam serdeczne podziękowania - mówił do zebranych Jerzy Wrębiak.

Podczas okolicznościowego spotkania pracowników socjalnych Burmistrz poinformował zebranych o planach władz miasta związanych z przeniesieniem siedziby MOPS z budynku przy ul. Jabłkowej do obiektów po dawnej szkole policyjnej (partner budynku, w którym obecnie mieści się Zarząd Nieruchomości Miejskich). Przedstawił również propozycje zmian w uposażeniach pracowników. Zaznaczył, że obie propozycje znalazły się już w projekcie budżetu na przyszły rok i będzie rekomendował radnym miejskim przyjęcie tych rozwiązań.

Burmistrz złożył szczególne podziękowania dla kierownictwa brzeskiego MOPS, Pani Anny Owczar i Pana Sebastiana Matuszewskiego, kierownika MOPS (na zdjęciu głównym).

informacja: brzeg.pl

Drukuj

„Talent Miłosierdzia” – ponad 1200 kg żywności trafi do najuboższych

administrator włącz .

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Parafialne Zespoły  CARITAS
49-300 Brzeg;  pl. Młynów 7, 608 443 968
P O D Z I Ę K O W A N I E  - S P R A W O Z D A N I E


z przeprowadzonej Zbiórki Żywności przy supermarketach w Brzegu.
    W dniach 11 – 12 grudnia (piątek, sobota) w godzinach 10.00 –16.00
Parafialne Zespoły CARITAS   przy pl. Młynów 7  w Brzegu, oraz
-    Fundacja „MARKO” na Rzecz Osób Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Trzech Kotwic w Brzegu,
-     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Jabłkowej w Brzegu,
-    Szkolne Koło CARITAS przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 1 Maja w Brzegu,
-        Szkolne Koło „ Wolontariuszy” przy  Publicznym Gimnazjum nr 3  im. Orląt Lwowskich przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Brzegu,
-    Szkolne Koło „ Wolontariuszy” przy  Publicznym Gimnazjum nr 1 im. J. Piłsudskiego przy ul. Oławska w Brzegu,
-    Szkolne Koło „ Wolontariuszy” przy  Zespół Szkól nr 2 z Oddziałem Integracyjnym przy ul. Lompy w Brzeg,
-    Szkolne Koło CARITAS przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 1 Maja w Brzegu,
przeprowadzili zbiórkę żywności pod nazwą  „Talent Miłosierdzia”.
      Zbiórkę przeprowadzono  przy 4-ch supermarketach w Brzegu:
1.    „Berlinek” Społem Oława przy pl. Dworcowym w Brzegu – 91 kg
2.    „Biedronka” przy ul. Chocimska – 396 kg     
3.    „Biedronka” przy ul. Łokietka – 232 kg
4.    „Intermarche” przy ul. Partyzantów – 182 kg                  
Razem – 901 kg .
    A w dniu 13 marca 2015 r. zbiórka żywności została przeprowadzona
we wszystkich kościołach parafialnych w Brzegu, zebrano 371 kg .
    W kościele p. w. Miłosierdzia Bożego prowadzono równolegle kiermasz kartek, ozdób   i wypieków świątecznych. Zgromadzono 820 zł .
    Paczki żywnościowe zostały rozprowadzone wśród dzieci rodzin najuboższych
w środę dnia 16.12.2015 roku. 
    A zgromadzone  finanse zostaną wydatkowane na Wigilię 23 grudnia 2015 r.,
oraz bieżące wydatki dla ubogich.
    W akcji humanitarnej wzięło udział 52  wolontariuszy.
Wszystkim ludziom dobrej woli Bóg zapłać!
Zapraszamy do wolnych datków.   
Bank Zachodni WBK o/w Brzegu 30 1090 2141 0000 0001 2974 1321 CARITAS
   

                            Koordynator  zbiórki
                            Zdzisław Kozoświst

Drukuj

Słowiańscy Mikołaje

administrator włącz .

Wszyscy zgodzimy się, że 6 grudnia to bardzo ważny dzień. W zależności od wieku mamy różne pragnienia, ale łączy nas jedno - wszyscy chcielibyśmy, aby Mikołaj o nas pamiętał...

Z tej właśnie okazji w ZSZ nr1 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Słowiańskiej, odbyła się kolejna już akcja ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem''. Celem tego wydarzenia była zbiórka mikołajkowych prezentów; książek, artykułów papierniczych, zabawek, pluszaków oraz gier planszowych. Tegoroczna zbiórka okazała się najszczodrzejsza jak do tej pory, dlatego też udano się z wizytą do wielu brzeskich placówek.

Mikołaje odwiedziły Przychodnię nr 6 ''ARS-MED Eskulap'' ul. Chrobrego33 w Brzegu, Brzeskie Centrum Medyczne.

Dotarły również do Dziennego Domu Pomocy przy ulicy Piastowskiej 29. Tam Mikołaje rozdały Seniorom paczki przygotowane przez ośrodek.

Przekazano także prezenty do świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii działającej przy Punkcie Pomocy Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. Dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Lau, kierownika PPK, Mikołaje, uczniowie klasy IV technikum informatycznego, mieli okazję zapoznać się niedawno otwartą dla mieszkańców Brzegu Pracownią Orange oraz zwiedzić Dzienny Dom Pomocy.

To był bardzo pracowity dzień - mówi jeden z Mikołajów, Damian Maryszczak - ale pomagać trzeba i warto!


 

Drukuj

Akcja Zima 2015/2016

administrator włącz .

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, wzorem ubiegłych lat, kierując się troską o wszystkie osoby pozbawione miejsca zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową - rozpoczął wdrażanie  zadania pod nazwą: „Akcja zima 2014/2015”, którego celem  jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży.

 Zgodnie z założeniami- Akcja Zima- będzie trwała we współpracy ze Strażą Miejską oraz Komendą Powiatową Policji w Brzegu. Będziemy wizytować miejsca przebywania bezdomnych na terenie miasta Brzeg.

 Osoby zainteresowane pomocą ze strony tutejszego Ośrodka otrzymają fachowe wsparcie ze strony pracowników socjalnych, jak i psychologa, radcy prawnego, terapeutów.

 W przypadku niepokojących sytuacji dotyczących osób bezdomnych prosimy o kontakt z:

 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu /077 416 99 93, 404 55 95/,

 

- Komendą Powiatową Policji w Brzegu /77 404 00 03/,

 

- Strażą Miejską w Brzegu /77 416 06 60/.

 

Dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy

Drukuj

Bezpłatne konsultacje w sprawie mediacji w Sądzie Rejonowym w Brzegu

administrator włącz .

Jesteś w sporze i potrzebujesz go pilnie rozwiązać? Nie chcesz iść do sądu, obawiasz się kosztów i absorbującego procesu? Do tego chcesz mieć wpływ na rozwiązanie – mediacja jest dla Ciebie. „Poniedziałek z mediatorem” to inicjatywa Sądu Rejonowego w Brzegu, która ma upowszechnić tę formę rozstrzygania konfliktów w obszarze gminy Brzeg.

Więcej informacji: brzeg24.pl

 

Drukuj

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji

administrator włącz .

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310) wchodzi w życie 5 października 2015

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

Pobierz treść ustawy w formie pliku PDF

Podstawowe zmiany w ustawie o pomocy społecznej obejmują:
– wprowadzenie definicji projektu socjalnego oraz nowego zadania polegającego na realizowaniu przez gminy tychże projektów, a także doprecyzowaniu, iż praca socjalna może być realizowana w oparciu o taki projekt. Proponowana zmiana ma związek z pozyskiwaniem środków na realizację projektów z funduszy europejskich;

– doprecyzowanie, że w przypadku ustalania uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego, do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;

– uregulowanie zapisów dotyczących osób bezdomnych, w tym określenie katalogu placówek (schroniska, noclegownie, ogrzewalnie), standardów ich funkcjonowania; wskazanie, iż przyznanie miejsca w noclegowni lub ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a wydatki na poniesioną pomoc nie podlegają zwrotowi oraz wskazanie, iż indywidualny program wychodzenia z bezdomności dla osób przebywających w schronisku jest realizowany przez tę właśnie placówkę. W noclegowniach i schroniskach nie będą mogły przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (dopuszczalne będzie to wyjątkowo w przypadku zaistnienia szczególnie trudnych warunków, np. klęski żywiołowej);

– uregulowanie, iż pomoc w postaci ubrania, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej przyznawana doraźnie dzieciom lub młodzieży, a także w przypadku sytuacji kryzysowej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi;

- zmianę dotyczącą zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tj. zwiększenie do 300% kryterium dochodowego uprawniającego do progu 5% odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i określenie minimalnej dotacji wojewody przypadającej na uczestnika ośrodka wsparcia tj. w przypadku ŚDS do 250% kryterium dochodowego (przewiduje się stopniowy wzrost do zakładanego, rozłożony na trzy najbliższe lata);

– umożliwienie gminom tworzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką posiadał powiat);

– umożliwienie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla pełnoletniego dziecka, którego rodzic umieszczony w DPS, został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do tego dziecka;

- rozszerzenie katalogu świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnych m.in. o sprawienie pogrzebu, schronienie w ogrzewalni lub noclegowni, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– wprowadzenie możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwóch pracowników socjalnych oraz korzystania przez nich z asysty policji przy ww. czynnościach. Kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem do komendanta policji o pomoc w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, który będzie obowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty policji;

– uregulowanie zasad superwizji - m.in. określono, iż superwizorem pracy socjalnej może być osoba posiadająca wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Superwizja pracy socjalnej ma polegać na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.
Nowelizacja przewiduje, że prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów ma każdy pracownik socjalny. Z kolei superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej, przystąpiła do egzaminu, zdała go i uzyskała specjalny certyfikat. Szkolenie, o którym mowa powyżej, mogą realizować jednostki prowadzące kształcenie pracowników socjalnych lub szkolenia z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i wykazujące się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tym zakresie po uzyskaniu zgody ministra pracy. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest złożenie wniosku o dopuszczenie do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, a także wykazanie się posiadaniem wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, lub posiadaniem decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz co najmniej 5-letnim stażem w zawodzie pracownika socjalnego lub wykazanie się udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczeniu do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej. Przedstawione regulacje mają umożliwić dbanie o jakość i sposób kształcenia superwizorów oraz weryfikację rynku usług szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla