• slider img 1 slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

 

Strona w budowie

 

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

administrator włącz .

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

administrator włącz .

OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 25.05.2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz zaprasza do składania ofert.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu ogłasza z dniem 27.04.2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz zaprasza do składania ofert.

 

Pliki do pobrania: 

Zarządzenie do ogłoszenia

Ogłoszenie konkursowe

Regulamin konkursowy wraz z kartą oceny

Wzór oferty

Termin składania ofert : 18.05.2022r.

 


Zarządzenie dot. rozstrzygnięcia ofert

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU

poszukuje;

TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

 

Osoba powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z problemem uzależnień jak i współuzależnienia.

 Do głównych zadań terapeuty uzależnień należeć będzie;

·         Udzielanie wsparcia osobom dorosłym, młodzieży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej uzależnieniem.

·         Dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą udzielić dalszej specjalistycznej pomocy.

·         Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia.

·         Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.

·         Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

·         Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

·         Prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć, udzielonych porad i konsultacji.

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie na okres od VI-XII 2022 rok

w wymiarze 7 godzin w miesiącu

w Punkcie Pomocy Kryzysowej w Brzegu ul. Piastowska 29a

 

Wszelkie pytania można kierować;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

077 416-05-06

077 400-80-14

 

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i doświadczenie należy składać w Punkcie Pomocy Kryzysowej ul. Piastowska 29A 

Drukuj

ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY / ПІЛЬГА 300 ЗЛОТИХ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

administrator włącz .

Wzór wniosku oświadczenie jednorazowe / Зразок заяви, одноразова декларація

Wzór wniosku oświadczenie jednorazowe (PDF) / Зразок заяви, одноразова декларація (PDF)

 

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu, w godzinach od. 7.30 do 15.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu w Brzegu.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

- numer telefonu polskiego operatora

- adres poczty elektronicznej

- numer polskiego konta bankowego

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
            
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
            
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
            
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Заяву на цю пільгу можна подати до міського центру соціального захисту у Бжезі (MOPS) з 7.30 до 15.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

- ім'я (імена) та прізвище

- дата народження

- громадянство

- стать

- поточна адреса в Бжегу.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

- документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

- інформація про дату в'їзду на територію Польщі

- номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

- номер телефону польського оператора

- адреса електронної пошти

- номер польського банківського рахунку

Drukuj

Pomoc przyjaciołom z Ukrainy

administrator włącz .

Pomagamy!
„Nie potrafimy przewidzieć, co się wydarzy w najbliższych dniach, a przyjaciołom z Ukrainy trzeba pomagać. Brzeg pomaga….”
Zakres pomocy udzielanej ofiarom wojny, będzie uzależniony od potrzeb. Burmistrz Brzegu wraz z Wojewodą Opolskim, Starostą Powiatu Brzeskiego, organizacjami pozarządowymi na bieżąco monitoruje sytuację. Każda osoba, rodzina, która zgłosi się do naszej gminy o pomoc- uzyska wsparcie! Na naszych przyjaciół z Ukrainy czekają miejsca do kwaterunku wskazane przez Gminę do bazy Wojewody Opolskiego, a także mieszkanie interwencyjne znajdujące się na naszym terenie. Gmina Brzeg przygotowuje kolejne mieszkania dla uchodźców.
Gmina Brzeg w Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu, Brzeskim Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu, organizuje zbiórkę dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.
W BCK przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu można zostawić dary, które trafią do potrzebujących Ukraińców. Ponadto w Brzeskim Centrum Seniora od pn-pt., w godzinach od 10-14, będzie odbywać się zbiórka dla potrzebujących z Ukrainy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu zabezpieczy żywność, a także będzie udzielał wsparcia finansowego oraz pomocy w formie pracy socjalnej, dla każdej pojawiąjącej się rodziny z Ukrainy. Punkt Pomocy Kryzysowej przy MOPS w Brzegu, włączy się w bezpłatne udzielanie wsparcia m.in. psychologicznego, prawnego. Koordynacją działań, z ramienia Urzędu Miasta w Brzegu, będzie zajmowało się Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia.
???? UWAGA! Dodatkowo Brzeskie Centrum Seniora uruchamia od pn-pt. specjalny telefon: 77 404 58 21, czynny w godz. 8-15 od pn-pt., dla osób, które zgłaszają chęć udostępniania, najmu lokalu dla uchodźców z Ukrainy.
LISTA NIEZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW:
➡️ maty termoizolacyjne (koc termoizolacyjny)
➡️ śpiwory
➡️ mata do spania (z podkładem foliowym)
➡️ materace
➡️ ubrania
➡️ płaszcze przeciwdeszczowe
Artykuły higieniczne:
➡️ płyn do mycia ciała
➡️ pasta do zębów
➡️ szczoteczki do zębów
➡️ grzebień
➡️ bielizna damska 4 sztuki na osobę
➡️ bielizna męska 4 sztuki na osobę
➡️ bielizna dziecięca 4 szt. na jedną osobę
➡️ podpaski
➡️ pampersy dla dzieci (zabawki )
➡️ pampersy dla dorosłych
➡️ ręczniki papierowe
Przybory kuchenne, żywność i pierwsza pomoc:
➡️ woda, napoje energetyczne, suszone owoce, orzechy, konserwy, makaron, płatki błyskawiczne, produkty o długim terminie przydatności,
➡️ zapałki
➡️ baterie
➡️ latarka
➡️ świeczki
➡️ zestaw pierwszej pomocy (środki przeciwgorączkowe, bandaże, środki przeciwbólowe, maseczki jednorazowe)
➡️ ręczniki z mikrofibry
➡️ zestawy kuchenne: naczynie, łyżki, talerze głębokie
➡️ środki antyseptyczne
Ważne! Prosimy, aby wszystkie dary były zapakowane w kartony i opisane.
Wszystkie ręce na pokład! Razem możemy więcej… ???????? ????????

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla