• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

BEZDOMNOŚĆ-WIDZISZ-REAGUJ!

administrator włącz .

Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla ludzi, którzy nie mają dachu nad głową. Niskie temperatury niosą niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia. Bywa to zagrożone nawet, gdy chronią się w pustostanach, altankach, wiatach śmietnikowych, kanałach czy piwnicach. Czas zimowy, jest szczególnie intensywny dla ludzi niosących pomoc i wsparcie osobom bezdomnym w Brzegu.

Nie bądźmy obojętni, reagujmy jeśli zauważymy kogoś potrzebującego pomocy. Zawiadamiajmy odpowiednie służby. Może to być policja czy straż miejska. Możemy powiadomić pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Nasi pracownicy ds. osób bezdomnych na bieżąco reagują na każde zgłoszenie, monitorują także wszystkie miejsca pobytu osób bezdomnych. Za każdym razem przekażą propozycje skorzystania ze schronisk, noclegowni, ogrzewalni czy ciepłego posiłku. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w razie potrzeby pomogą również w zorganizowaniu ubrań, zakupie leków i opału.

 WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych należy przekazywać do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg
od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15
tel. 774169993

Straży Miejskiej w Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
tel. 774160660

Komendy Powiatowej Policji w Brzegu
tel. 997 lub 112

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

W DNIACH 27 GRUDNIA 2023 r. ORAZ
         02 STYCZNIA 2024 r.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEGU, W TYM BRZESKIE CENTRUM SENIORA I PUNKT POMOCY KRYZYSOWEJ
 BĘDĄ NIECZYNNE

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 16/2023 i 20/2023 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu w zamian za dzień świąteczny 11 listopada 2023 r. i 06 stycznia 2024 r. przypadających w sobotę.

Drukuj

Październik miesiącem Seniorów

administrator włącz .

1 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ale w Brzegu Seniorzy świętują przez cały miesiąc. Dla najstarszych mieszkańców naszego miasta przygotowano wiele wydarzeń i liczne atrakcje. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu zaprasza do wzięcia udziału!

Brzescy seniorzy są niezwykle aktywni i chętnie uczestniczą w życiu miasta. Z myślą o nich przygotowano bogatą ofertę zajęć i warsztatów. I Brzeskie Senioralia zainaugurowane zostały 9 października 2023 roku w Brzeskim Centrum Kultury im. Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas uroczystej gali, Burmistrz Jerzy Wrębiak przekazał przedstawicielom środowiska senioralnego symboliczny klucz do bram naszego miasta.

Spotkanie z Romualdem Nowakiem, Fitness dla mózgu, szkolenia czy warsztaty to tylko część z przygotowanych atrakcji. Wzięcie udziału w wydarzeniach to okazja, aby nawiązać i rozwinąć znajomości, zasięgnąć porad specjalistów oraz wzmocnić ciało i umysł.

Zapraszamy!

    

Drukuj

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2024

administrator włącz .

 

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

·        dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

·         osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

o    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1.    wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2.    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3.    wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4.    wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

1.    Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r.

2.    Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.

3.    Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu proszone są o kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg
tel. 774169993

Informujemy, iż ostateczna liczba osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie w Gminie Brzeg będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Załączniki:

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Karta zgłoszenia do programu

Klauzura informacyjna RODO

 

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030

administrator włącz .

OGŁOSZENIE Burmistrza Brzegu

ogłasza się konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030.

Cel i przedmiot konsultacji:

Poznanie opinii mieszkańców Brzegu w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brzeg na lata 2023-2030.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1.     Konsultacje prowadzone są w terminie od 09.06.2023 r. do 23.06.2023 r.

2.     Nieprzedstawienie uwag i opinii w trakcie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Brzegu nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3994/2023 z dnia 07 czerwca 2023r.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla