• slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Świetlica podwórkowa


Jesteśmy najweselszą świetlicą w Brzegu! Razem uczymy się i bawimy! Z nami Dzieci: rozwijają wyobraźnie i kreatywność i uczą się codziennie czegoś nowego!

Przejdź do strony →

Drukuj

Spotkanie pedagogów brzeskich szkół w PPK Brzeg

administrator włącz .

Wszystkim brzeskim pedagogom dobrze znany jest problem przemocy oraz problem, z którym na co dzień musimy

mierzyć się w brzeskich placówkach edukacyjnych, czyli sięganie po narkotyki przez dzieci i młodzież. To właśnie z tą problematyką związane było spotkanie w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Brzeg w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.

Spotkanie rozpoczął Kierownik PPK Brzeg –  Ryszard Lau, który przedstawił pedagogom informacje o działalności Punktu Pomocy Kryzysowej w formie krótkiego sprawozdania dotyczącego specjalistów przyjmujących w Punkcie ( psychologów, terapeutów, pedagogów, radcy prawnego i prawnika ) , działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, które to zajmują się problematyką przemocy w rodzinie, a problem przemocy jest duży przez co w 2014 roku zespoły zajmujące się przemocą w rodzinie musiały się spotkać ok. 180 razy. Kierownik omówił również działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej z elementami socjoterapii oraz Klubu Młodzieżowego, w których realizują swoje zainteresowania  dzieci ze szkół podstawowych i młodzież brzeskich gimnazjów.

Ważnym punktem wspólnego spotkania było poruszenie problematyki narkotyków w brzeskich szkołach. Na spotkaniu obecny był terapeuta uzależnień – Pan Paweł Andrzejuk, który dzięki pozyskanym środkom finansowym Burmistrza Brzegu pomoże nam wszystkim w tej problematyce, poprzez spotkania indywidualne / terapie z wybranymi uczniami brzeskich szkół oraz przez zajęcia warsztatowe, które stopniowo zostaną przeprowadzone we wszystkich brzeskich placówkach edukacyjnych. Na spotkaniu zostały ustalone konkretne terminy zajęć profilaktycznych, które zostaną przeprowadzone na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2014 roku.

Był to drugie spotkanie pedagogów szkolnych w 2014 roku w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Takie konferencje są bardzo ważne, ponieważ pozwalają znaleźć wspólny „złoty środek”, który miejmy nadzieję wzmocni w odpowiednim / pozytywnym myśleniu brzeską młodzież, a ta wybierze dobry / odpowiedni kierunek swojej przyszłości. Natomiast obecność pedagogów szkolnych na Grupach Roboczych pozwoli bardziej poznać dzieci, młodzież i ich rodziny w celu znalezienia takiego „złotego środka”, który zlikwiduje w przyszłości problem przemocy w rodzinie.

Kierownik PPK Brzeg

Ryszard Lau

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Informujemy,że w dniu 21.11.2014r. w związku z szkoleniem pracowników:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:15

Dzienny Dom Pomocy oraz Punkt Pomocy Kryzysowej będą czynne do godziny 14:00

 

 

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu odnośnie platformy SEPI, kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu umożliwiającemu podmiotom administracji publicznej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji od 01.10.2014r nie ma konieczności osobistego dostarczania zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Drukuj

APEL DO MIESZKAŃCÓW BRZEGU

administrator włącz .

APEL DO MIESZKAŃCÓW BRZEGU

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi dokonywania oszustw i kradzieży przez osoby podające się za pracowników socjalnych (pracowników opieki społecznej) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że :

  • pracownicy socjalni zazwyczaj odwiedzają osoby/rodziny w związku ze złożeniem przez nie podania o pomoc lub w zakresie innej sprawy załatwianej przez ww. osoby w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
  • pracownik socjalny, w wyjątkowych sytuacjach (zgłoszenie przez inne osoby lub instytucje, że dana osoba/rodzina potrzebuje pomocy itp.), może odwiedzić osobę/rodzinę bez uprzedzenia, jednak w takim przypadku obowiązany jest przedstawić się z imienia i nazwiska i okazać legitymację pracownika socjalnego. 
  • pracownicy socjalni nie oferują pieniędzy unijnych, nie mogą również pobierać jakichkolwiek pieniędzy od osób, które odwiedzają.

 

Drukuj

Asystent Rodziny

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu od 01.07.2014r. zatrudnia Asystenta Rodziny.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent rodziny, między innymi:

·         pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,

·         doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,

·         pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny,

·         pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,

·         doradza jak zarządzać pieniędzmi,

·         informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

·         wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,

·         wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

·         pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę, chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 

Asystent Rodziny pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla