Ankieta

Zachęcamy kobiety do udziału w badaniu realizowanym przez Panią Barbarę Żyłę, dotyczącą „Samotnego macierzyństwa”. Ankieta jest anonimowa, a zgromadzone dane posłużą wyłącznie do celów związanych z pracą magisterską pt: „Doświadczenie samotnego macierzyństwa w opinii kobiet”.

Ankieta

Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi oraz udzielanie pomocy jego ofiarom na obszarze województwa opolskiego

Handel ludźmi jest zbrodnią, a w związku z tym jest przestępstwem ściganym z urzędu, jest przestępstwem międzynarodowym.

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że przestępczość dotycząca handlu ludźmi to m. In. Przestępstwa związane z prostytucja, pornografią i innymi sposobami seksualnego wykorzystywania, pracą przymusową, żebractwem, kradzieżami sklepowymi, wyłudzeń socjalnych oraz różnymi innymi formami wykorzystywania poniżającego godność człowieka.

Ofiarami handlu ludźmi są kobiety i mężczyźni oraz dzieci. Cudzoziemcy są najczęściej wykorzystywani do prac polowych, domowych w zakładach produkcyjnych, a dzieci wykorzystywane są do żebractwa. W Polsce identyfikowane są także przypadki handlu wewnętrznego, tj. wykorzystywania Polaków na terytorium RP.

Niniejsze opracowanie ma na celu poszerzanie wiedzy na temat symptomów zjawiska, identyfikacja jego ofiar, kompetencji służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi, wskazanie trybu postępowania w przypadku powzięcia podejrzenia o zaistnieniu tego przestępstwa, a także podstaw prawnych i kompetencji kluczowych służb i instytucji w tym zakresie.

Procedury postępowania

Kontakt do instytucji i organizacji przeciwdziałających handlowi ludźmi oraz udzielających pomocy ofiarom

Podstawy prawne: handel ludźmi

 

Nie bądź obojętny na niskie temperatury

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, zwraca się z apelem do mieszkańców miasta Brzeg o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób wymagających wsparcia oraz osób narażonych na działanie niskich temperatur.

W przypadku niepokojących sytuacji dotyczących osób bezdomnych, przebywających ogródkach działkowych, zniszczonych budynkach bez ogrzewania, na klatkach schodowych, prosimy o kontakt:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu /077 416 99 93, 404 55 95/,

- Komendą Powiatową Policji w Brzegu /77 404 00 03/,

- Strażą Miejską w Brzegu /77 416 06 60/.

 Źródło: https://twitter.com/hashtag/pomoc?src=hash

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: "„Świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2018 roku", został wybrany następujący Wykonawca: Usługi Pogrzebowe „KOMUS” ul. Starobrzeska 81, 49 – 300 Brzeg. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, zaoferował najniższą cenę z proponowanych ofert.

Protokół w pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
49-300 Brzeg, ul. Jabłkowa 5

tel. (77) 416 99 93 /  (77) 416 81 68 
tel./fax: (077) 404 55 95 do 96
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla