Regulamin Organizacyjny - Rozdział VI

pobierz Zarządzenie w wersji pdf 
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

Zarządzenie Nr 1694/2013

Burmistrza Brzegu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.


Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 25


Upoważnień i pełnomocnictw udziela Kierownik Oœrodka na wniosek pracownika bšdŸ z własnej inicjatywy, w celu załatwienia okreœlonych spraw służbowych.

§ 26


1) Wykazy obowišzków i odpowiedzialnoœci poszczególnych pracowników Oœrodka zawierajš zakresy czynnoœci tych pracowników.
2) W ramach stanowisk pracy obowišzuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecnoœci pracownika w pracy.
3) Wewnętrzny porzšdek i rozkład czasu pracy regulujš postanowienia Regulaminu Pracy.

§ 27


Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Oœrodka oraz odrębnych przepisach prawa wyznaczajšcych granice działalnoœci, funkcjonowania Oœrodka oraz wykonywania zadań, okreœla Kierownik Oœrodka w drodze zarzšdzeń.

§ 28


Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.
Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 

pobierz Zarządzenie w wersji pdf
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla