Regulamin Organizacyjny - Rozdział V

pobierz Zarządzenie w wersji pdf 
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

Zarządzenie Nr 1694/2013

Burmistrza Brzegu
z dnia 12 kwietnia 2013 r.


Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 


Rozdział V
Zasady funkcjonowania Oœrodka

§ 22


Dni i godziny przyjęć Kierownictwa Oœrodka i pracowników okreœlajš odrębne przepisy oraz Regulamin pracy.


§ 23


1. Czynnoœci kancelaryjne, obsługę korespondencji i zasady podpisywania pism okreœla instrukcja kancelaryjna.
2. Zarzšdzenia wewnętrzne, instrukcje, pisma okólne i informacje podawane sš do wiadomoœci pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji

§ 24


W celu właœciwego przekazania klientom informacji o zasadach pracy Oœrodka, w jego siedzibie wywiesza się:
1) na tablicy ogłoszeń informacje dotyczšce czasu pracy Oœrodka, przetargów publicznych oraz innych ważnych dla klientów informacji.
2) tabliczki informacyjne z nazwš Działu, wyszczególniajšce nazwiska i stanowiska służbowe pracowników, godziny przyjęć, wykaz rejonów opiekuńczych
3) informacje dot. funkcjonowania Oœrodka udostępniane sš na stronach internetowych MOPS, DDP i PPK oraz stronie BIP MOPS-u.
Rozdział I Postanowienia Ogólne 
Rozdział II Zasady kierowania Ośrodkiem 
Rozdział III Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej 
Rozdział IV Zakres działania i kompetencji Kierownika oraz komórek organizacyjnych Ośrodka 
Rozdział V Zasady funkcjonowania Ośrodka 
Rozdział VI Postanowienia końcowe 

pobierz Zarządzenie w wersji pdf
pobierz Regulamin w wersji pdf
pobierz Strukturę Organizacyjną w wersji pdf

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla