Akty prawne

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)

ISAP nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Wydawcą i dystrybutorem tych wydawnictw jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.cokprm.gov.pl

  Ustawa o Pomocy Społecznej (pdf / 563 KB) z dnia 12 marca 2004 r.- Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593  Tekst ujednolicony.
Data wytworzenia informacji:  2008-07-20 16:26:43
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pdf / 542 KB) z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 99 z 2  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 00:07:33 
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pdf / 263 KB) z dnia 26 października 1982 r. - Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 21:52:32
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (pdf / 382 KB) z dnia 30 sierpnia 1991 r. - Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408  Tekst ujednolicony  
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 00:00:00
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o systemie oświaty (pdf / 447 KB) z dnia 7 września 1991 r. - Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 22:34:36
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (pdf / 388 KB) z dnia 27 sierpnia 1997 - Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776  Tekst ujednolicony &nbsp Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 22:52:55
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (pdf / 666 KB) z dnia 19 sierpnia 1994 r. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 23:01:08
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pdf / 182 KB) z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 23:07:05
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (pdf / 178 KB) z dnia 13 czerwca 2003 - Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 23:20:04
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pdf / 712 KB) z dnia 27 sierpnia 2004 r. - Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 23:24:11 
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (pdf / 367 KB) z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 23:34:12
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pdf / 259 KB) z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 23:38:27
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o spółdzielniach socjalnych (pdf / 38 KB) z dnia 27 kwietnia 2006 r. - Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2008-07-21 23:41:27
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych (pdf / 307 KB) z dnia 28 listopada 2003 r. - Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2009-01-21 10:07:01
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (pdf / 236 KB) z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378)  Tekst ujednolicony
Data wytworzenia informacji:  2009-04-09 11:07:00 
Zamieścił: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla