• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

zatrudni

ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia do XII 2023

Wymagania niezbędne:

1.    Obywatelstwo polskie;

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

4.    Niekaralność za przestępstwo umyślne;

5.    Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Zadania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej– wg. karty zakresu czynności stanowiącej załącznik nr 8 do Programu, przykładowo:

1.    Uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

1)    asystowania w codziennych czynnościach życiowych uczestnika Programu,

2)    podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny),

3)    pomoc w załataniu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),

4)    motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań,

5)    pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowanie czasu wolnego.

2.    Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków;

3.    Pomoc/asysta przy wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

4.    Podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej;

5.    Pomoc w innych potrzebach, które zgłosi beneficjent projektu;

6.    Prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług.

 

Osoby zainteresowane, posiadające niezbędne kwalifikacje proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z tut. Ośrodkiem w godzinach od 8:00 do 14.00: tel. 77 404 55 95

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

ul. Bolesława Chrobrego 32 A

49-300 Brzeg

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla