• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Gmina Brzeg wspiera Seniorów

administrator włącz .

Duży procent społeczeństwa w naszym mieście jest w wieku senioralnym, dlatego jednym z priorytetów brzeskiego samorządu jest otoczenie starszych osób szczególną opieką ????.
➡️Teleopieka dla seniora
Gmina Brzeg od wielu lat aktywnie uczestniczy w programach dot. wsparcia seniorów w formie szeroko pojętej „teleopieki”. Braliśmy udział w pilotażu projektu, pn.: „Miasto Zdrowia”✅, który był realizowany przez firmę Comrach S.A. Dzięki udziałowi w projekcie mieszkańcy Brzegu mieli okazję brać udział w testowaniu programu zdalnej opieki medycznej dla osób chorych i potrzebujących pomocy????.
W kolejnych latach Gmina Brzeg realizowała unijny projekt pn.: „Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych”✅, dzięki któremu osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osoby starsze, samotne i niesamodzielne, zostały wyposażone w 100 urządzeń przypominających smartfon, ułatwiających wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu????.
Od zeszłego roku w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”✅, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, realizuje usługi opiekuńcze poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach programu 87 seniorów zostało wyposażonych w „opaski bezpieczeństwa”. Koszt programu w 2023 roku wyniesie: 67 070,00 zł., z czego koszt dofinansowania to kwota: 53 656,00 zł????.
➡️Świadczenia na rzecz osób starszych (60+) – zasiłki, świadczenia niepieniężne
Jedną z form pomocy udzielanej osobom starszym są zasiłki z pomocy społecznej udzielane zarówno w formie świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych????. W roku 2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu udzielił wspomnianych zasiłków dla 242 osób w wieku senioralnym na łączną kwotę: ❗️979 710 zł.❗️Ponadto na bieżąco realizowana jest praca socjalna przez pracowników Mops-u, na rzecz osób starszych ????.
➡️Zakres usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób starszych
Usługi opiekuńcze tworzą zróżnicowaną grupę świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej. W koszyku usług znajdują się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Od 2020 roku, w ramach usług opiekuńczych, dla podopiecznych korzystających z tej formy pomocy, umożliwiono skorzystanie ze wsparcia tzw. ????„złotej rączki”, w zakresie dokonania drobnych napraw????. Koszt usług opiekuńczych w 2022 roku dla 115 osób w wieku senioralnym wyniósł: ❗️719 845,00 zł.❗️ (środki finansowe z budżetu gminy wyniosły: 701 015 zł., dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło: 16 830 zł.).
➡️Odpłatność gminy ponoszona za osoby starsze w Domach Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej????. W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowywał pobyt 116 mieszkańców Brzegu w domach pomocy społecznej na ogólną kwotę:❗️3 978 985 zł.❗️, w tym dla 77 osób w wieku senioralnym na kwotę: 2 330 078 zł.
Gmina Brzeg jest otwarta na współpracę oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności senioralnej????????.
Ogólny koszt kwot przeznaczonych na politykę senioralną w 2022 roku wyniósł około 5 milionów złotych❗️
 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla