Ogłoszenie o wyborze propozycji cenowej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku dotyczącego propozycji cenowej na zadanie pn.: „Zakup wraz z dostawą „opasek bezpieczeństwa” - urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Brzeg w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w 2022 r.” - w ramach wniosku o dofinansowanie z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, został wybrany następujący Wykonawca:

SiDLY Sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
NIP 7010435677

 Uzasadnienie wyboru:

 Powyższa oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą, która została złożona. Ponadto Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla