• slider img 1 slider img 1

Dzienny Dom Pomocy


Osobom przebywającym w placówce udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Realizowane są działania wspomagające takie jak organizacja wolnego czasu, imprez okolicznościowych, świąt, balów. Prowadzone są ćwiczenia ogólnej rehabilitacji ruchowej...

Przejdź do strony →

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

 

Strona w budowie

 

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi  400 146,00 zł. 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Brzegu, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z Programu do składania wniosków.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta w szczególności przy:

·        przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);

·         korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;

·         zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;

·         nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 do której należy dołączyć:

·        kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,

 ·         kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"–edycja 2022,

 ·         zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu,

49-300 Brzeg  ul. Chrobrego 32a.

·         osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek- piątek 7.15- 15.15);

·         poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

W bieżącym roku planowane jest objęcie pomocą 15 osób niepełnosprawnych w tym:

·         12 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym,

·         3 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

 

 

Linki:

Plakat Programu AO

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"–edycja 2022

Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA- udział w programie 

KLAUZULA INFORMACYJNA- RODO 

 

 


Zarządzenie Nr 11/2022 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu z dnia 25.05.2022 r. w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla