• slider img 1 slider img 1

Punkt Pomocy Kryzysowej


Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zajmuje się bezpłatnym poradnictwem w zakresie:

- psychologicznym
- terapeutycznym
- socjalno-prawnym
- pedagogicznym
- uzależnień

Przejdź do strony →

Pracownia Orange

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Centrum Aktywnego Wsparcia zapraszają do  skorzystania z oferty Pracowni Orange, która mieści się na ulicy Piastowskiej 29a w Brzegu. Pracownia Orange to multimedialna świetlica wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu...

Przejdź do strony →

Brzeskie Centrum Seniora

 

Brzeskie Centrum Seniora (BCS) to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+

 

Strona w budowie 

 Facebook

 Przejdź do strony →

Telefon kontaktowy

77 404 58 21

 

Drukuj

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

administrator włącz .

    

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program ten będzie polegał na dostarczaniu najuboższym osobom i rodzinom pomocy żywnościowej w formie paczek.

Z pomocy będą mogły korzystać osoby, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu pn.: „Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (FEAD).


Czas trwania programu grudzień 2014- styczeń 2015

 

Wydawaniem paczek żywnościowych będzie zajmować się:

Międzyparafialny Zespół CARITAS w Brzegu

ul. Plac Młynów 7 w Brzegu.

         

Drukuj

Spotkanie opłatkowe w PPK

administrator włącz .

 


 

 

 

To już ostatnie dni działalności świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii oraz Klubu Młodzieżowego w 2014 roku, które działają przy Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu. Dlatego w dniu 11 i 12 grudnia 2014 roku, odbyły się Spotkania Opłatkowe, dzieci i młodzieży biorących udział, na co dzień,

w zajęciach socjoterapeutycznych i innych działaniach, które prowadzone są przez kadrę opiekuńczo wychowawczą.

W Spotkaniu Opłatkowym z dziećmi wzięła udział Pani Elżbieta Gawryjołek – Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Brzeg, Pani Anna Owczar – zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, wychowawcy oraz dzieci z rodzin potrzebujących wparcia.

Uroczystości odbyły się w jednej z brzeskich restauracji oraz w miejscu – Świetlicy- gdzie dzieci, na co dzień, realizują zaplanowane zajęcia. Tam mogły czuć się swobodnie, ale nie mniej jednak-  były bardzo przejęte tak ważnym w życiu dla każdego chrześcijanina spotkaniu.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym na działalność Świetlicy w 2014 roku- dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia- mogły przeżyć normalną- domową Wigilię. Na stołach znalazły się pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z uszkami, smażona ryba, ciasto i ulubione przez dzieci napoje. Wszystko odbywało się w rodzinnej atmosferze przy dźwiękach znanych i lubianych Kolęd- śpiewanych również przez obecne  na  Spotkaniu Opłatkowym dzieci.  Podczas tego ostatniego w 2014 roku spotkania Klubu Młodzieżowego i Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z elementami socjoterapii dzieci zostały obdarowane paczkami, w których znajdowało się wiele słodkości, natomiast ich rodzice otrzymali paczki żywnościowe, które pozwolą wzmocnić ich domowe spotkania rodzinne – Wigilię.

 

Kierownik PPK Brzeg

Ryszard Lau

 

 

Drukuj

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w PPK Brzeg

administrator włącz .

W związku z potrzebą podnoszenia kwalifikacji/umiejętności, w dniu 11 grudnia 2014 roku w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu- odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego uchwałą nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Brzegu oraz Zarządzeniem nr 831/2012 Burmistrza Miasta Brzegu.

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi swoje działania na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza Regulaminu. Zespół Interdyscyplinarny składa się z siedmiu członków, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów powołani są z określonych rozporządzeniem obszarów. W Brzegu są to: Ryszard Lau -Przewodniczący ZI – Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej, Michał Kwiatkowski – terapeuta PPK Brzeg, Edyta Ejsmont – Kurator SR w Brzegu, Barbara Górzyńska – Brzeskie Centrum Medyczne, Dorota Majewska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, Sławomir Spychała – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Marek Wyka – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji.

W szkoleniu Zespołu w dniu 11 grudnia 2014 roku wzięła udział również zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Anna Owczar, która w codziennej pracy, wspomagając pracowników socjalnych, spotyka się z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie.

Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego przeprowadził trener Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii  z Wrocławia i trwało około sześciu godzin zajęć, prowadzonych głównie w formie warsztatowej, co znacznie podnosi jakość szkolenia. Podnoszenie umiejętności w różnych formach szkoleniowych pozwala nam na jeszcze lepsze działania, podejmowanie odpowiednich decyzji  w celu pomocy rodzinom zamieszkałym w Brzegu , w których jest prowadzona procedura Niebieskiej Karty – czyli rodzinom, w których zachodzi podejrzenie stosowania przemocy domowej.

 

Kierownik  PPK Brzeg

Ryszard Lau

Drukuj

Akcja Zima 2014/2015

administrator włącz .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, wzorem ubiegłych lat, kierując się troską o wszystkie osoby pozbawione miejsca zamieszkania, bezdomne, bez dachu nad głową - rozpoczął wdrażanie  zadania pod nazwą: „Akcja zima 2014/2015”, którego celem  jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku oraz niezbędnej odzieży.


Pierwszy monitoring odbył się wspólnie z dzielnicowym  KPP Brzeg 04.12.2014 r.   Zgodnie z założeniami Akcja Zima będzie trwała we współpracy ze Strażą Miejską oraz Komendą Powiatową Policji w Brzegu. Będziemy wizytować miejsca przebywania bezdomnych na terenie miasta Brzeg. Osoby zainteresowane pomocą ze strony tutejszego Ośrodka otrzymają fachowe wsparcie ze strony pracowników socjalnych, jak i psychologa, radcy prawnego, terapeutów.

 

W przypadku niepokojących sytuacji dotyczących osób bezdomnych prosimy o pilny kontakt z:

 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu

/077 416 99 93, 404 55 95/,

 

- Komendą Powiatową Policji w Brzegu

/77 404 00 03/,

 

- Strażą Miejską w Brzegu

/77 416 06 60/.

 

Dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy

 

Drukuj

APEL DO MIESZKAŃCÓW BRZEGU: POMÓŻMY BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

administrator włącz .

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Brzegu, zwraca się z prośbą do mieszkańców naszego miasta oraz lokalnych instytucji w Brzegu, o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.Wszelkie informacje nt. w/w osób prosimy kierować do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, ul. Jablkowa 5,
nr. tel. /077/ 416-99-93 oraz /077/ 404-55-95.

zapobiegając wypadkom zamarznięć udzielamy wsparcia w formie:


-SCHRONIENIA W SCHRONISKU;
-POSIŁKU;
-ZAKUPU OPAŁU;
-CIEPŁEJ ODZIEŻY.


Wszystkim osobom, którym nie są obojętne losy osób potrzebujących pomocy
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Drukuj

Spotkanie pedagogów brzeskich szkół w PPK Brzeg

administrator włącz .

Wszystkim brzeskim pedagogom dobrze znany jest problem przemocy oraz problem, z którym na co dzień musimy

mierzyć się w brzeskich placówkach edukacyjnych, czyli sięganie po narkotyki przez dzieci i młodzież. To właśnie z tą problematyką związane było spotkanie w dniu 18 listopada 2014 roku wszystkich pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Brzeg w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu.

Spotkanie rozpoczął Kierownik PPK Brzeg –  Ryszard Lau, który przedstawił pedagogom informacje o działalności Punktu Pomocy Kryzysowej w formie krótkiego sprawozdania dotyczącego specjalistów przyjmujących w Punkcie ( psychologów, terapeutów, pedagogów, radcy prawnego i prawnika ) , działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, które to zajmują się problematyką przemocy w rodzinie, a problem przemocy jest duży przez co w 2014 roku zespoły zajmujące się przemocą w rodzinie musiały się spotkać ok. 180 razy. Kierownik omówił również działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej z elementami socjoterapii oraz Klubu Młodzieżowego, w których realizują swoje zainteresowania  dzieci ze szkół podstawowych i młodzież brzeskich gimnazjów.

Ważnym punktem wspólnego spotkania było poruszenie problematyki narkotyków w brzeskich szkołach. Na spotkaniu obecny był terapeuta uzależnień – Pan Paweł Andrzejuk, który dzięki pozyskanym środkom finansowym Burmistrza Brzegu pomoże nam wszystkim w tej problematyce, poprzez spotkania indywidualne / terapie z wybranymi uczniami brzeskich szkół oraz przez zajęcia warsztatowe, które stopniowo zostaną przeprowadzone we wszystkich brzeskich placówkach edukacyjnych. Na spotkaniu zostały ustalone konkretne terminy zajęć profilaktycznych, które zostaną przeprowadzone na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2014 roku.

Był to drugie spotkanie pedagogów szkolnych w 2014 roku w Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Takie konferencje są bardzo ważne, ponieważ pozwalają znaleźć wspólny „złoty środek”, który miejmy nadzieję wzmocni w odpowiednim / pozytywnym myśleniu brzeską młodzież, a ta wybierze dobry / odpowiedni kierunek swojej przyszłości. Natomiast obecność pedagogów szkolnych na Grupach Roboczych pozwoli bardziej poznać dzieci, młodzież i ich rodziny w celu znalezienia takiego „złotego środka”, który zlikwiduje w przyszłości problem przemocy w rodzinie.

Kierownik PPK Brzeg

Ryszard Lau

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Informujemy,że w dniu 21.11.2014r. w związku z szkoleniem pracowników:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godziny 13:15

Dzienny Dom Pomocy oraz Punkt Pomocy Kryzysowej będą czynne do godziny 14:00

 

 

Drukuj

Informacja

administrator włącz .

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu informuje, że w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu odnośnie platformy SEPI, kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu umożliwiającemu podmiotom administracji publicznej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji od 01.10.2014r nie ma konieczności osobistego dostarczania zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu jest jednostką organizacyjna gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem ośrodka jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji w środowisku.

Skontaktuj się z nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

Tel. 774169993 lub 774045595 
Fax: 775447025
NIP: 747-10-38-856
REGON: 004501727

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy MOPS Brzeg: 
Poniedziałek - Piątek   7:15 - 15:15 

Joomla Templates by MightyJoomla